szukaj

NowościWarto zauważyć, że tegoroczne Forum zbiegło się z 40. rocznicą pojawienia się po raz pierwszy w literaturze ekonomicznej terminu kapitał intelektualny. Jego autorem jest John Kenneth Galbraith (1908-2006), laureat nagrody z ekonomii ufundowanej przez Bank Centralny Królestwa Szwecji, zwanej też Nagrodą Nobla w dziedzinie ekonomii w roku 2003. Ale zanim tę prestiżową nagrodę otrzymał, w liście do naszego Rodaka, niekwestionowanego geniusza ekonomicznego prof. Michała Kaleckiego (1899-1970), napisał:


Ciekawe, czy jest Pan świadom, jak wiele wszyscy na świecie, zawdzięczamy kapitałowi intelektualnemu, którym Pan obdarzył nas w ciągu ostatnich dziesięcioleci.
(I wonder if you realise how much those of us the world around have owed to the intellectual capital you have provided over these last decades.)

 Pionierskie prace naukowe Kaleckiego dotyczyły analizy cykli koniunkturalnych, efektywności inwestycji, teorii dochodu narodowego, wzrostu w gospodarce (socjalistycznej), ekonometrii i teorii planowania. Niestety, dopiero po jego śmierci okazało się, że były publikowane wcześniej lub co najmniej równolegle z pracami wybitnych ekonomistów angielskojęzycznych, w językach polskim i francuskim, więc nie zostały w odpowiednim momencie zauważone i – docenione.

Przy okazji warto przypomnieć, że urodzony w Łodzi Michał Kalecki przez trzy semestry był studentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Warszawskiej, którą porzucił dla kariery wojskowej wstępując w szeregi Wojska Polskiego w okresie I wojny światowej. I mimo, że nigdy nie napisał żadnej rozprawy doktorskiej, był profesorem w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecna SGH), a wcześniej London School of Economics i Uniwersytetu Cambridge w Anglii.

Ta okrągła rocznica była natchnieniem dla wszystkich uczestników Drugiego Forum IP Management – the Key to Competitive Economy, 2009, czyli Zarządzanie własnością intelektualną – kluczem do konkurencyjnej gospodarki !

PDF Print E-mail
  Galeria Foto   Wypowiedzi   II Forum IPM - prezentacje
IP Forum
 
deklaracja Galbraitha-Kaleckiego
W 2. Międzynarodowym Forum Zarządzanie Własnością Intelektualną Kluczem do Konkurencyjnej Gospodarki 11-13 marca 2009 uczestniczyło ponad 460 przedstawicieli sektora MŚP, 35 gości zagranicznych, kilkunastu członków Polskiej Akademii Nauk oraz 8 rektorów uczelni polskich.
 
Podczas pierwszego dnia zaprezentowano panelom inwestorów i ekspertów pomysły innowacji gotowych do wdrożenia. Drugiego dnia poszukiwano obszarów konkurencyjnej polskiej gospodarki w dziedzinach takich jak energetyka i czyste technologie, chemia, inżynieria materiałowa, nanotechnologia, biotechnologia, usługi. Ostatniego dnia debatowano, co składa się na transfer technologii oraz miała miejsce uroczystość podpisywania unikatowej deklaracji Galbraitha-Kaleckiego.
 
Dokument ten to symboliczny manifest traktujący o istocie i roli dobrych praktyk w działalności gospodarczej stanowiący zarazem poparcie dla idei utworzenia Instytutu Własności Intelektualnej, jako międzynarodowej pozarządowej organizacji profesjonalistów, która będzie współpracować z międzynarodowymi i narodowymi podmiotami i która będzie tworzyć, ustanawiać, rozwijać, upowszechniać i promować spełnianie najwyższych standardów w stosowaniu i czerpaniu korzyści z jasno zdefiniowanych i egzekwowanych praw własności intelektualnej stanowionych przez najlepsze źródła kapitału intelektualnego.
 
Na zaproszenie Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Nawary uczestnicy IPM Forum 2009 gościli również w Krakowie. W historycznej sali Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego p. Marek Sowa (p.o. Marszałka Województwa Małopolskiego) prezentacją Małopolska – Region Wiedzy i Innowacji zapoczątkował ożywioną dyskusję na temat potencjału badawczego Małopolski i możliwościach partnerstwa z siostrzanymi regionami.

 
 

Najbliższe Forum


3rd International Forum
IP Management the Key to Succesful Economy

10-12 marca 2010

IPM Forum 2010

Partnerzy Medialni:Przedsiębiorco,

Czy wiesz, że dobra niematerialne mają też swoją wartość i cenę? A zatem, ile wart jest Twój innowacyjny pomysł, Twój wynalazek? Czy może być przedmiotem obrotu gospodarczego? Ile da się na nim zarobić?

Centrum Kompetencji Zarządzania Własnością Intelektualną - IP Hub to źródło wszelkiej dostępnej wiedzy na temat własności intelektualnej.

Własność intelektualna – nie możesz jej zważyć – możesz poznać jej realną wartość!