szukaj
 
 

The Warsaw University of Technology as a leader of two projects:

IP Management standards elaboration within the Minister of Science and Higher Education Innovations creation Programme and

IP Management Competence Centre - IP Hub within EU Innovative Economy Operation Programme

is honoured to invite you to contribute to these projects.


The above projects are executed in collaboration with five leading universities in the country:

Jagiellonian University in Krakow, 

University of Warsaw,

Warsaw School of Economics,

Warsaw University of Life Sciences,

Medical University of Lodz and
National Centre for Research and Development (NCBiR),

National Fund Environmental Protection and Water Management,

Polish Committee for Standardization (PKN),

Polish Bank Association,

Polish Chamber of Commerce for High Technology,

Polish Federation of Engineering Associations,

Polish Private Equity Association,

US–Polish Trade Council,

Polish Confederation of Employers,

IP Management Poland,

Warsaw Stock Exchange, Convention Bureau of Poland, National Capital Fund KFK SA, Credit Information Office BIK SA.

Following last year successful experience, we are organising an international forum
IP Management – the key to Competitive Economy, March 11-13, 2009
in Warsaw, Poland.

 

Najbliższe Forum


3rd International Forum
IP Management the Key to Succesful Economy

10-12 marca 2010

IPM Forum 2010

Partnerzy Medialni:Przedsiębiorco,

Czy wiesz, że dobra niematerialne mają też swoją wartość i cenę? A zatem, ile wart jest Twój innowacyjny pomysł, Twój wynalazek? Czy może być przedmiotem obrotu gospodarczego? Ile da się na nim zarobić?

Centrum Kompetencji Zarządzania Własnością Intelektualną - IP Hub to źródło wszelkiej dostępnej wiedzy na temat własności intelektualnej.

Własność intelektualna – nie możesz jej zważyć – możesz poznać jej realną wartość!