szukaj

NowościWarto zauważyć, że tegoroczne Forum zbiegło się z 40. rocznicą pojawienia się po raz pierwszy w literaturze ekonomicznej terminu kapitał intelektualny. Jego autorem jest John Kenneth Galbraith (1908-2006), laureat nagrody z ekonomii ufundowanej przez Bank Centralny Królestwa Szwecji, zwanej też Nagrodą Nobla w dziedzinie ekonomii w roku 2003. Ale zanim tę prestiżową nagrodę otrzymał, w liście do naszego Rodaka, niekwestionowanego geniusza ekonomicznego prof. Michała Kaleckiego (1899-1970), napisał:


Ciekawe, czy jest Pan świadom, jak wiele wszyscy na świecie, zawdzięczamy kapitałowi intelektualnemu, którym Pan obdarzył nas w ciągu ostatnich dziesięcioleci.
(I wonder if you realise how much those of us the world around have owed to the intellectual capital you have provided over these last decades.)

 Pionierskie prace naukowe Kaleckiego dotyczyły analizy cykli koniunkturalnych, efektywności inwestycji, teorii dochodu narodowego, wzrostu w gospodarce (socjalistycznej), ekonometrii i teorii planowania. Niestety, dopiero po jego śmierci okazało się, że były publikowane wcześniej lub co najmniej równolegle z pracami wybitnych ekonomistów angielskojęzycznych, w językach polskim i francuskim, więc nie zostały w odpowiednim momencie zauważone i – docenione.

Przy okazji warto przypomnieć, że urodzony w Łodzi Michał Kalecki przez trzy semestry był studentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Warszawskiej, którą porzucił dla kariery wojskowej wstępując w szeregi Wojska Polskiego w okresie I wojny światowej. I mimo, że nigdy nie napisał żadnej rozprawy doktorskiej, był profesorem w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecna SGH), a wcześniej London School of Economics i Uniwersytetu Cambridge w Anglii.

Ta okrągła rocznica była natchnieniem dla wszystkich uczestników Drugiego Forum IP Management – the Key to Competitive Economy, 2009, czyli Zarządzanie własnością intelektualną – kluczem do konkurencyjnej gospodarki !

PDF Print E-mail

Wypowiedzi* uczestników II IPM Forum

Najnowsze:

W poszukiwaniu odpowiedzi na pytania o niską liczbę patentów w Polsce.
Roman W. Siczek
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
Wystąpienie podczas II Forum IPM - Warszawa, GPW, 13.03.2009prof. Jerzy Buzek
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego
Bariera informacyjna blokuje rozwój innowacyjnej gospodarki.
prof. Irena Hejduk
SGH, PW
Na Politechnice Gdańskiej można godnie zarabiać i skutecznie wdrażać innowacje.
dr Piotr Odya
Politechnika Gdańska
Kiedy myśl staje się towarem, polscy naukowcy muszą nauczyć się tworzyć oferty biznesowe.
dr Zbigniew Turowski
Szkoła Biznesu PW
Ważne jest, aby wypełnić lukę w naszej edukacji patentowej
prof. Karol Grela
IChO PAN
Czy ochrona IP to jest cel sam w sobie?
Nie, celem jest uruchomienie produkcji!
Włodzimierz Hausner
Centrum Innowacji Naczelnej Organizacji Technicznej
Jasne reguły dotyczące własności intelektualnej i odpowiedzialności za wdrożenie oraz klarowny podział „royalties” winny zwiększyć liczbę patentów
prof. Bogusław Smólski
NCBiR
Normy a prawo autorskie
dr inż. Tomasz Schweitzer
PKN


*) Prezentowane na naszej stronie wypowiedzi przedstawiają poglądy Autorów i nie są stanowiskiem Redakcji oraz instytucji współpracujących
 

Najbliższe Forum


3rd International Forum
IP Management the Key to Succesful Economy

10-12 marca 2010

IPM Forum 2010

Partnerzy Medialni:Przedsiębiorco,

Czy wiesz, że dobra niematerialne mają też swoją wartość i cenę? A zatem, ile wart jest Twój innowacyjny pomysł, Twój wynalazek? Czy może być przedmiotem obrotu gospodarczego? Ile da się na nim zarobić?

Centrum Kompetencji Zarządzania Własnością Intelektualną - IP Hub to źródło wszelkiej dostępnej wiedzy na temat własności intelektualnej.

Własność intelektualna – nie możesz jej zważyć – możesz poznać jej realną wartość!