szukaj
IPHUB
PDF Print E-mail
Zaproszenie na szkolenie
Zarządzanie własnością intelektualną
Grupa I w dniach 17-20 luty 2010 r.
Grupa II w dniach 17-20 maja 2010 r.
w Warszawie

Celem szkolenia jest: zapoznanie się z zasadami, zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności na temat zarządzania własnością intelektualną, z uwzględnieniem specyfiki i potrzeb MŚP. Szkolenie jest elementem cyklu „Rozwój kompetencji kadr nowoczesnej gospodarki” dofinansowanym z PO Kapitał Ludzki na Mazowszu. Szkolenia są prowadzone przez pracowników Instytutu Organizacji Systemów Produkcyjnych Politechniki Warszawskiej oraz uznanych ekspertów z instytucji zewnętrznych, współpracujących z Instytutem.

Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość:
 1. zdobycia, pogłębienia, poszerzenia i utrwalenia wiedzy z zakresu:
  • Zarządzania własnością intelektualną w organizacjach oraz podstaw prawnych ochrony własności intelektualnej
  • Procedur uzyskiwania praw ochronnych na rozwiązania innowacyjne, w tym procedur krajowych i międzynarodowych
  • Zasad korzystania z praw własności intelektualnej, w tym nabywania i udzielania licencji na rozwiązania innowacyjne
  • Finansowych aspektów zarządzania własnością intelektualną, w tym wyceny wartości własności intelektualnej oraz możliwości uzyskania wparcia, w tym finansowego, ochrony własności intelektualnej
  • Zasad i strategii zarządzania własnością intelektualną
 2. Zdobycia i doskonalenia umiejętności i zdolności z zakresu:
  • Oceny zdolności patentowej rozwiązań innowacyjnych, poszukiwania informacji na temat udzielonych praw ochronnych bądź zgłoszeniach patentowych, i in.
  • Przygotowania wniosku celem uzyskania praw ochronnych na rozwiązanie innowacyjne Udzielania i korzystania z praw własności intelektualnej Budowania strategii zarządzania własnością intelektualną w MSP
 

 
PDF Print E-mail

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa 21 stycznia 2010 r. do Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego na  konferencję SKIEROWANĄ W SZCZEGÓLNOŚCI DO MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW pod tytułem

"Komercjalizacja badań naukowych i ochrona własności intelektualnej w MŚP - IP Road Show Gdańsk 2010".

Spotkanie dotyczyć będzie możliwości, które niesie za sobą rozwój działalności badawczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Sektor MŚP jest niezwykle istotny w kreowaniu innowacyjnych rozwiązań w dzisiejszej gospodarce, dlatego liczymy, że Państwa udział w tym spotkaniu przyniesie wymierne korzyści dla rozwoju Państwa firm oraz nowych dróg łączących światy biznesu i nauki.

Główne założenia konferencji:

 • "Od pomysłu do wdrożenia" - działalność badawcza MŚP - Krzysztof Łebkowski - Prezes Towarzystwa Konsultantów Polskich - Ponadregionalny Oddział Koła Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (TKP-KIDiR)
 • Podaż wynalazków czy popyt na innowacje - Bogusław Węgliński - Politechnika Warszawska, Prezes IP Management Poland
 • Aspekty prawne komercjalizacji badań naukowych - mec. Wojciech Kamiński
 • Ogólne zasady ochrony prawnej IP w działalności przedsiębiorstw średniej wielkości - Bogusław Węgliński - Politechnika Warszawska, Prezes IP Management Poland
 • System ochrony własności przemysłowej w Polsce oraz zadania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej - Adam Bernard - Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Politechniki Warszawskiej
 • Alternatywne technologie pozyskiwania energii a komercjalizacja badań naukowych - prof. dr hab. Inż. Jan Kiciński, Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku
 • Wdrażanie technologii opracowanych w Katedrze Systemów Multimedialnych PG - prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski - Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej
 • Zadania "Wirtualnego biura" w działalności MŚP - studium przypadku - mec. Ireneusz Pawłowski
 • Noworoczne Spotkanie w GPNT z udziałem firm skupionych w Parku, uczestników Konferencji, przedstawicieli nauki, lokalnych władz samorządowych
 • Otwarcie wernisażu wybitnego artysty Akademii Sztuk Pięknych - Profesora Macieja Świeszewskiego

 


Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy dokonywać na stronie na www.ip-hub.pl w zakładce IP RoadShow.

Wszelkie pytania lub wątpliwości prosimy kierować na adres email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , bądź pod numer tel. 058-739-61-26
 

 


 

 
PDF Print E-mail

Konferencję ASTP - Challenges and opportunities in technology transfer objęła honorowym patronatem Pani Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Barbara Kudrycka.


Informujemy, że w aktualnościach Portalu Innowacji PARP
http://www.pi.gov.pl/pl/aktualnosci/13589.html
ukazała się następująca informacja:

Już wkrótce w Krakowie spotkają się wybitni brokerzy technologii z całego świata

ASTP (Association of European Science & Technology Transfer Professionals) to niezależne, pozarządowe stowarzyszenie non-profit, którego misją jest profesjonalizacja i promocja transferu technologii oraz komercjalizacji wyników prac naukowobadawczych. Obecnie stowarzyszenie liczy ponad 600 członków z 35 krajów. Sposobem działania jest stworzenie bardzo dobrych możliwości komunikacyjnych (na specjalnej platformie internetowej www.astp.net członkowie organizacji mogą bez dodatkowych opłat korzystać z bogatej biblioteki internetowej, forum dyskusyjnego) ale przede wszystkim okazji do osobistych spotkań wybitnych przedstawicieli wynalazców, naukowców, przedsiębiorców, inwestorów, finansistów i brokerów technologii. Poprzez stworzenie tradycji regularnych unikatowych szkoleń, warsztatów i konferencji, które odbywają się już od 10. lat w najatrakcyjniejszych miejscach w Europie ASTP daje szansę nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń.

Tegoroczne jesienne spotkanie członków ASTP odbędzie się w Krakowie w dniach 28-30 października 2009, dzięki staraniom IP Management Polska, które realizując projekty dotyczące zarządzania prawami własności intelektualnej reprezentuje konsorcjum najznakomitszych polskich uczelni (w jego skład wchodzą Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Handlowa, SGGW, UMed w Łodzi, Uniwersytet Jagielloński i Politechnika Warszawska – lider projektów) oraz NOT, PIGZT, ZBP, KPP, USPTC .

Szczegółowy program i warunki uczestnictwa w tej prestiżowej konferencji pod nazwą Challenges and opportunities in technology transfer dostępny jest na stronie http://www.astp.net

Organizując swoją doroczną imprezę w Krakowie ASTP pragnie umożliwić szerszy udział i zaistnienie w środowisku profesjonalistów transferu technologii osobom zajmującym się czy też zainteresowanym zagadnieniemi efektywnej współpracy nauki i biznesu z Polski a także krajów położonych na wschód i południe od nas. Dlatego uczestnikom z Europy Centralnej i Wschodniej zgłaszającym się za pośrednictwem IP Management Polska proponuje preferencyjne warunki uczestnictwa.

Więcej informacji i zgłoszenia:
IP Management Polska
ul.Koszykowa 80 lok. 10
02-008 Warszawa
tel. 22 2347052
fax. 22 2347164
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

  
PDF Print E-mail


 
PDF Print E-mail

 

Niespełna kilka tygodni dzieli nas od konferencji ASTP - Challenges and opportunities in technology transfer, która odbędzie się w dniach 29-30 października w Krakowie.

ASTP

Szczegółowy program konferencji mogą Państwo pobrać z naszej strony

dodatkowe informacje http://www.astp.net/


 
More Articles...
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Page 1 of 2

Najbliższe Forum


3rd International Forum
IP Management the Key to Succesful Economy

10-12 marca 2010

IPM Forum 2010

Partnerzy Medialni:Przedsiębiorco,

Czy wiesz, że dobra niematerialne mają też swoją wartość i cenę? A zatem, ile wart jest Twój innowacyjny pomysł, Twój wynalazek? Czy może być przedmiotem obrotu gospodarczego? Ile da się na nim zarobić?

Centrum Kompetencji Zarządzania Własnością Intelektualną - IP Hub to źródło wszelkiej dostępnej wiedzy na temat własności intelektualnej.

Własność intelektualna – nie możesz jej zważyć – możesz poznać jej realną wartość!